Omdat bemiddeling niet altijd de oplossing is...

Soms lukt het ondanks heel goede intenties niet meer om samen te werken als ouders. Soms brengt afstand net meer rust, zowel voor jezelf als voor de kinderen. Soms heb je iets anders nodig dan bemiddeling...
Daarom bieden we vanaf september 2022 een aanbod aan rond parallel solo-ouderschap, waarbij je inzet op de ouder-kindrelatie, met respect voor en aanvaarding van het verschil met de andere ouder. Dit traject is specifiek bedoeld voor één van beide ouders.
Houd de website in de gaten voor meer informatie.