Aan het einde van de horizon ontstaan nieuwe kansen...

Wat is bemiddeling?

Bij een familiaal bemiddelaar kan je terecht wanneer conflicten spelen in de familiale sfeer, zoals bij scheiding of echtscheiding. Geraken jullie er samen niet (meer) uit, dan kan professionele hulp belangrijk zijn, voordat conflicten te zeer escaleren. Op een neutraal betrokken manier faciliteren we de dialoog om te werken aan een duurzame overeenkomst, gedragen door alle partijen.

Bemiddeling verschilt van een gerechtelijke procedure, in die zin dat er geen verliezers zijn. Vanuit de kracht van alle partijen wordt ruimte gegeven aan elk individu om zijn of haar verhaal te doen. Op deze manier werken we aan het creëren van begrip voor de ander, en worden de belangen van elke partij geïntegreerd in een duurzame oplossing of formele overeenkomst die meer kans op slagen heeft op lange termijn, in vergelijking met een uitspraak door de rechter. Bovendien heb je het bijkomend voordeel om de kosten te verdelen over de partijen.

Belangrijke principes in bemiddeling

Bemiddeling werd sinds 2005 bij wet vastgelegd. In bemiddeling wordt steeds gewerkt volgens een aantal belangrijke principes:

  • Neutrale betrokkenheid: de bemiddelaar stelt zich onpartijdig op, als een neutrale derde, die de dialoog ondersteunt en faciliteert;
  • Vrijwilligheid: elke partij kiest er vrijwillig voor om deel te nemen aan de bemiddeling; 
  • Vertrouwelijkheid: alles wat binnen de bemiddeling gezegd wordt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld; als bemiddelaar zijn we gebonden aan het beroepsgeheim;
  • Veiligheid: in een veilige situatie ondersteunt de bemiddelaar dat elke partij voldoende ruimte krijgt om standpunten, argumenten, belangen en behoeften te delen;
  • Verantwoordelijkheid: de partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid op om te komen tot een duurzame oplossing; de bemiddelaar grijpt in op het proces, en laat het inhoudelijke bij de partij.

Wat kan bemiddeling voor jou betekenen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of
ontdek het op één van onze infosessies, online of in Het Appèl.