Aan het einde van de horizon ontstaan nieuwe kansen...

(Echt)scheiding

Wanneer partners ervoor kiezen om niet langer samen door het leven te gaan en te scheiden, zijn er een heleboel praktische en juridische zaken te regelen. Vaak staat heel wat emotionele pijn dit regelen in de weg. Daarom wordt bij (echt)scheidingsbemiddeling eerst en vooral aandacht besteed aan de emotionele en psychologische noden van de partners, zodat er ruimte vrijkomt om regelingen te treffen. Hierbij wordt gewerkt aan een duurzame overeenkomst die jullie in staat stelt om elk een nieuw pad te bewandelen, maar in het geval van kinderen, ook samen ouder te blijven. Om deze reden wordt het perspectief van de kinderen op ieder moment bewaakt tijdens de bemiddelingssessies. Als erkend bemiddelaar help ik je ook verder bij het opstellen van de nodige juridische documenten.

Ouderschap

Door veranderende situaties (bv. wanneer kinderen ouder worden of wanneer een nieuwe partner in je leven komt) kan een afgesloten overeenkomst uit het verleden op de helling komen te staan. De communicatie met je ex-partner lukt niet meer zo vlot, bepaalde afspraken werken niet meer… Kom je hier samen met je ex-partner niet uit, dan kan het heel zinvol zijn om met een neutrale bemiddelaar het pad te effenen. Tijdens de bemiddeling kijken we samen naar wat wel en niet meer werkt, en naar wat elke partij nodig heeft om terug verder te kunnen. Hiervoor kan een nieuwe ouderschapsovereenkomst opgesteld worden die indien gewenst gehomologeerd kan worden bij de rechtbank.

Familie / gezin / relatie

Ook voor andere familiale conflicten kan je bij De Horizon terecht, zoals rond erfeniskwesties, zorgvolmacht voor ouders, eigenheid binnen nieuw-samengestelde gezinnen, twijfels binnen je relatie… Aarzel zeker niet om hiermee ook preventief aan de slag te gaan, zodat escalaties tijdig voorkomen kunnen worden. In een verkennend gesprek bekijken we de hulpvraag van iedere partij, zodat dit resulteert in een gedragen oplossing die voor iedereen werkt.

Wat kan bemiddeling voor jou betekenen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of
ontdek het op één van onze infosessies in Het Appèl (najaar 2021).