Scheiding en scheidingsmelding: Wat werkt voor kinderen?

Wanneer je middenin een scheidingsproces zit, word je overspoeld door verschillende hevige emoties. Als ouder is het niet evident om de boodschap over te brengen aan jullie kind(eren) dat jullie uit elkaar gaan. Er zijn vier belangrijke pijlers die ouders hierin wegwijs kunnen maken, en waarvan gebleken is dat deze enorm helpend zijn voor kinderen.

1. Kinderen weten waarom

Ten eerste is het van belang dat kinderen een uitleg krijgen over de scheiding en weten waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Hierbij is het belangrijk om in de mate waarin dit mogelijk is, als ouders samen voor te bereiden welk scheidingsverhaal verteld zal worden. Uiteraard is het niet wenselijk om alle details te belichten, maar wordt een verhaal op kindermaat gemaakt. Door deze uitleg wordt voor kinderen duidelijk dat zij geen enkele schuld treffen in deze scheiding, en dat ze hier niets aan kunnen veranderen. Jullie blijven samen ouder, en de liefde voor jullie kinderen gaat niet over.

2. Kinderen tellen mee

Daarnaast is het helpend voor kinderen wanneer ze meetellen. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Kinderen mee laten beslissen, is een te grote verantwoordelijkheid die ze niet kunnen dragen, maar wel kan bijvoorbeeld aan kinderen gevraagd worden wat voor hen belangrijk is in bepaalde keuzes die gemaakt dienen te worden. Of er kan uitleg gegeven worden over waarom bepaalde beslissingen genomen zijn, en hoe er met de kinderen rekening gehouden wordt.

3. Kinderen mogen erover spreken

Belangrijk is tevens dat kinderen de vrijheid krijgen om er met anderen over te spreken. Indien het helpend is, kan je met de kinderen ook een verhaal maken dat ze naar buiten kunnen brengen. Een ondersteunend netwerk waar kinderen bij terecht kunnen, is heel cruciaal: grootouders, ruimere familie, leerkrachten, ouders van vriendjes, klasgenoten… Een netwerk dat betrokken is zonder te oordelen, geeft kinderen de ruimte om hun lasten over de scheiding beter te kunnen dragen.

4. Kinderen zitten niet klem

Tot slot is het ook van doorslaggevend belang dat kinderen hun beide ouders graag mogen zien om niet klem te komen zitten. Dit kan bijvoorbeeld door kinderen vrijuit te laten vertellen over de fijne tijd die ze hadden bij de andere ouder. Door niet te oordelen, maar te luisteren wanneer ze met minder fijne verhalen komen over de andere ouder of plusouder, en samen te zoeken naar hoe ze hier kunnen mee omgaan. Of door geen ruzie te maken in het bijzijn van de kinderen.

Besluit:
Het is dus belangrijk om samen als ouder te bespreken hoe je de scheidingsmelding zal brengen aan de kinderen, en op welke manier je je kinderen tijdens het scheidingsproces zal ondersteunen. Is het moeilijk om het hier samen over te hebben, of wens je meer informatie, dan kan je je hierin laten bijstaan door een familiaal bemiddelaar. Contacteer mij voor verdere vragen.

Bron:
Wiewauters, C., & Van Eyken, M. (2014). Eén week mama, één week papa? Wat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben. Tielt: Lannoo.